Ruoka on osa sujuvaa arkea

Maanantai 11.9.2023 klo 21.39


Kilpailutuksen kautta yritykseltä ostetut ateriapalvelut ja niiden taso on herättänyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella paljon keskustelua. Aterioista on tullut ankaraa kritiikkiäkin. Ateriapalvelut olivat keskustelussa 11.9.2023 aluevaltuustossa, kun saimme aloitevastauksen niitä koskevaan aloitteeseen.

Käytin kokouksessa aiheesta tämän puheenvuoron:

On erittäin tärkeää ottaa tavoitteeksi tarjottavan ruoan laadun parantaminen. Ruoka on tärkeä osa ihmisten arkea ja terveyttä, ja ateriapalvelut ovat yksi sujuvan arjen osatekijä. Vakavat laatupoikkeamat aterioissa pitäisi pystyä torjumaan, koska ne voivat olla omiaan horjuttamaan luottamusta ja jopa turvallisuudentunnetta.

Tulevaisuudessa kilpailutuksia käynnistäessä on kiinnitettävä huomiota tarkasti ruuan laatuun, terveellisyyteen ja myös kotimaisuuteen liittyviin seikkoihin, mitä me Keskustassa olemme pitäneet paljon esillä. On otettava huomioon myös huoltovarmuus- ja ympäristönäkökulmat ja pyrittävä siksikin varmistamaan mahdollisimman korkea kotimaisuusaste.

Toisaalta nyt on keskityttävä valvomaan voimassa olevan sopimuksen noudattamista, tarkkailtava aktiivisesti palautteita ja virheiden toistuvuutta sekä reagoitava sopimusrikkomuksiin. Toki toivotaan, ettei sellaisia tule. 

Palautetta on aterioista saatu noin 500 kappaletta, kun aterioita oli tarjottu 825 000 kappaletta. Saatu noin 500 palautetta ei suoraan tarkoita sitä, että kaikki muut olisivat olleet tyytyväisiä aterioihin. Yleensä on olemassa jonkinlainen kynnys ennen kuin lähdetään reklamoimaan. On erittäin hyvä, että kaikki palautteet käydään läpi ja on kannatettava ajatus tehdä pilotti tehostetusta asiakaskuuntelusta. Toivottavasti sitä kautta saadaan realistista kuvaa ateriapalveluiden käyttäjien tyytyväisyystasosta. Ihmisiä on myös kannustettava antamaan palautetta.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini