Kohti kestävämpää Keravaa


Toivon, että saan olla mukana rakentamassa kokonaisvaltaisesti kestävämpää Keravaa. Tarvitsemme kestävyyttä talouteen, ympäristöön, hyvinvointiin ja sivistykseen

Talous
Vakaa talous luo perustan laadukkaista lähipalveluista huolehtimiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kaupungin talous pitää siksi saada takaisin tasapainoon. Suuret investoinnit pitää suunnitella järkevästi. Yrittäjäystävällisyys on yhteinen etumme, sillä yritykset työllistävät ja tuovat lisää elinvoimaa.

Veroratkaisujen pitää kannustaa ihmisiä työntekoon eikä luoda lisää kannustinloukkuja. Siksi on tärkeää, että onnistuimme välttämään kuntaveron korotukset vuodelle 2022. Kiinteistöveroa joudumme tässä haastavassa taloustilanteessa korottamaan maltillisesti ja taloutta pitää myös sopeuttaa.

Hyvinvointi
Hyvä olo rakentuu sujuvasta arjesta ja turvallisuuden tunteesta. Kunnalla on sote-uudistuksen jälkeenkin tärkeä rooli hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvät lähiliikuntapaikat kuten uusi uimahallimme, Keinukallion ulkoilumaastot ja suunnitteilla oleva skeittiparkki ovat tärkeitä meidän keravalaisten terveyden ja aktiivisuuden kannalta.

Eri elämänvaiheissa tarvitaan laadukkaita palveluita – esimerkiksi lasten varhaiskasvatusta lähellä kotia, vanhuksista välittämistä, aktiivista nuorisotyötä. Myös uusia koteja on rakennettava monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin. Hyvinvointia edistämme myös toimivilla liikenneratkaisuilla ja teoilla turvallisuuden parantamiseksi.

Ympäristö
Lähiluonto, hyvät ulkoilumahdollisuudet ja kaupungin siisteys tekevät viihtyisän asuinpaikan. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan toimenpiteitä eri tasoilla, ja meillä Keravalla esimerkiksi rakennus- ja energiaratkaisut pitää tehdä hiiliviisaasti. Kaupungin kasvun pitää olla maltillista: on tärkeää, että turvaamme samalla kaupungin säilymisen viihtyisänä.

Sivistys
Puolustan laadukasta opetusta ja toimivia oppimisympäristöjä sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Sivistyksen pitää yhteiskunnassa jakautua tasaisesti, ja kaikilla on oltava mahdollisuuksia oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Kaupunkimme toisen asteen koulupoluista ja laadukkaista kirjasto- ja kulttuuripalveluistamme voimme olla ylpeitä.

Luotan sivistyneen keskustelukulttuurin voimaan ja toinen toisemme kunnioittamiseen silloinkin, kun olemme asioista eri mieltä. Politiikassa on tärkeää löytää yhteisiä tavoitteita ja tehdä yhteistyötä niiden saavuttamiseksi.

Lisäksi minulla on bonusteemoina kolme "konkretia-K:ta"


Keskuskoulu:
Kaupungin keskeisimmällä paikalla sijaitsevan sisäilmaongelmien vuoksi tyhjillään olevan ja suojellun koulurakennuksen kohtalo on kysymysmerkki. Avoimin mielin on tarkasteltava mahdollisuutta suojelun purkamiseen ja nykyaikaisen uuden koulun rakentamiseen. Nykytiedoillani olen uudisrakennusvaihtoehdon kannalla.

Kotihoidon tuen kuntalisä:
Kerava-lisä on tärkeä tukimuoto ja luo aitoa valinnanvapautta perheille tehdä omaan tilanteeseensa sopivia ratkaisuja. Olen puolustanut sen säilyttämistä useaan otteeseen ja pidän puolia jatkossakin. Matalan syntyvyyden Suomessa pienten lasten vanhempien tilannetta ei kannata huonontaa poistamalla tukimuotoja. Kyseessä on veto- ja pitovoimatekijä, jonka avulla Kerava on houkutteleva kotikaupunki työssä käyville
perheellisille.

Koirapuistot:
Pieni, mutta konkreettinen asia. Olen tällä valtuustokaudella asukkailta palautetta saatuani ottanut asiakseni, että Saviolle saataisiin koirapuisto. Tein siitä valtuustoaloitteen ja pidin asiaa budjettineuvotteluissa esillä. Nyt hankkeelle on varattu rahat budjetissa, ja toivottavasti se etenee suunnitellusti. Myös vuoden 2024
asuntomessuille rakentuvaa uutta Jokivarren asuinaluetta suunniteltaessa on tarkasteltava koirapuiston tarvetta.