Valtuustoaloite Jänisvuoren metsän suojeluvaihtoehtojen selvittämiseksi ja suojelemiseksi

Maanantai 7.2.2022Keravan kaupunginvaltuusto 7.2.2022

Jänisvuoren metsä on kaunis, vanha ja monimuotoinen luonnonmetsä Kaskelassa. Jänisvuori sijaitsee monelle keravalaiselle tutumman Haukkavuoren suojelualueen läheisyydessä ja yhdessä nämä metsät muodostavat arvokkaan kokonaisuuden. Jänisvuoren metsällä on erityisiä luontoarvoja kuten sen lajisto ja puuston monipuolinen ikärakenne. Lisäksi alueella on merkittävä virkistysarvo kaupunkilaisille, mitä tulevaisuudessa voisi entisestään lisätä.

Kerava haluaa olla monimuotoinen viherkaupunki, ja kaupunki on antanut kaupunkilaisille viherlupauksen. Keravalaisilla pitää olla hyvät mahdollisuudet päästä ulkoilemaan luonnon metsään tulevaisuudessakin. Pienessä kaupungissamme ei ole liikaa metsiä. Siksi on tärkeää, että pidämme huolta olemassa olevista metsistämme ja olemme tarvittaessa valmiita puolustamaan niitä. Lähimetsät luovat kaupunkiimme viihtyisyyttä, tarjoavat kaupungin asukkaille ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia ja ovat pito- ja vetovoimatekijä. Kaupungin kasvulla on rajansa, ja nopeaa kasvua tärkeämpää on se, että turvaamme Keravan viihtyisyyden ja luonto- ja maisema-arvot pitkällä aikavälillä.

Jänisvuorella on useita omistajia. METSO-ohjelma turvaa metsien monimuotoisuutta Etelä-Suomessa tavoitteena pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme, että
Keravan kaupunki ryhtyy aktiivisesti selvittämään, miten Jänisvuoren metsä saataisiin säilytettyä tulevaisuuteen, ja että kaupunki käynnistää toimenpiteet Jänisvuoren suojelemiseksi. Ensiaskel on, että Keravan kaupunki käynnistää vuoropuhelun maanomistajien kanssa ja edistää maanomistajien mahdollisuutta
päästä mukaan METSO-ohjelmaan lisäämällä tietoisuutta ohjelmasta ja kannustamalla Jänisvuoren maanomistajia hakeutumaan siihen mukaan. Samalla on harkittava mahdollisuutta Jänisvuoren suojelemiseen kaavamuutosten kautta.

Inna Kallioinen

ja 18 muuta allekirjoittajaa


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini