Tilinpäätöspuhe 3.6.2019

Maanantai 3.6.2019


Keravan kaupunginvaltuustossa 3.6.2019 pitämäni Keskustan ryhmän tilinpäätöspuhe:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kuulijat,

Keravalla on totuttu kestävään, vakaaseen taloudenhoitoon. Kaupungin voimakas kasvu ja investoinneista aiheutuva huomattavan nopea velkaantuminen asettavat meille haasteita.

Keravalla työttömyysaste on vuonna 2018 ollut keskimäärin 9,1 %. Suunta on oikea, työttömyysaste on pienempi kuin edellisenä vuonna.  Siitä huolimatta on jälleen kerran ihmeteltävä, miksi meillä Keravalla on näin paljon työttömyyttä? Keravalta on loistavat kulkuyhteydet lähikaupunkeihin, ja työpaikkoja täälläpäin Suomea pitäisi olla riittämiin verrattuna muuhun maahan. Inhimillisestä näkökulmasta työ pitää parhaalla tavalla kiinni yhteiskunnassa ja luo varmuutta elämään.

Työllisyyden kohentumisessa koko Suomessa näkyvät maailmantalouden suhdanne ja Sipilän hallituksen aktiiviset toimet työllisyyden parantamiseksi. Kun hallitus vaihtuu tällaiseksi kuin se nyt hyvin todennäköisesti on vaihtumassa, Keravallakin on oltava jatkossa äärimmäisen tarkkoina siitä, että työllisyyskehityksen suunta pysyy oikeana. Toivon lämpimästi, että tuleva hallitus tekee menestyksekkäästi toimenpiteitä työllisyystavoitteidensa saavuttamiseksi, koska itsestään ilman toimenpiteitä tavoitteista tuskin tulee totta. Työllisyystavoitteissa onnistuminen tulee mittaamaan muodostuvan hallituksen onnistumista muutoinkin.

Keravalle rakennetaan paljon, erityisesti pieniä kerrostaloasuntoja, yksiöitä ja kaksioita. On kuitenkin huolehdittava siitä, että Keravalla on riittävästi myös isompia asuntoja. Elämäntilanteiden muuttuessa on toivottavaa, että Keravalta voi löytää itselleen myös isomman tai pienemmän kodin tarpeen mukaan.

Kestävän talouden näkökulmasta olemme huolissamme siitä, että huoltosuhde huononee huomattavasti. Keravalaisten työikäisten veronmaksajien määrän kasvu ei riitä kattamaan palveluja tarvitsevien ja käyttävien kuntalaisten määrän voimakasta kasvua. Siksikin on todella tärkeää huolehtia siitä, että työikäiset ja -kykyiset ovat mukana työelämässä ja että Keravalla edellytykset yrittämiseen ja ihmisten työllistämiseen ovat erinomaiset.

Kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolot ovat yhä huolestuttavan korkealla tasolla ja aiheuttavat kaupungille ylimääräisiä kustannuksia. Ratkaisuja sairauspoissaolojen vähentämiseen on peräänkuulutettu jo pitkään, mutta onko niiden vähentämiseksi tehty riittäviä toimenpiteitä?

Keravalla on tarpeen jatkaa tarkkaa taloudenpitoa. Kuten tarkastuslautakuntakin arviointikertomuksessa toteaa, kulut tulee pitää kurissa jatkossakin, jotta toiminta on tehokasta ja pystytään toteuttamaan laadukkaita palveluita kaupunkilaisille.

Historiaa kannattaa tutkailla sillä silmällä, mitä voisimme siitä oppia. Virheitä voi tehdä ja ne kuuluvat kokeilukulttuuriin. Mutta niistä pitää pystyä ottamaan opiksi. On kai jo aiemminkin tullut selväksi, että Keskustan ryhmän mielestä suunniteltaessa seuraavia investointeja pinnalle on arvoista nostettava erityisesti terveys sekä kestävä, ennakoitava talous.

Ryhmämme mielestä esimerkiksi erityisesti Keskuskoulun osalta pitää selvittää mahdollisuuksia purkaa nykyinen rakennus ja rakentaa sen tilalle uusi, nykyaikainen ja sisäilmaltaan terve koulu. Uimahallihanketta sivusta seuranneena voi rakennusalan maallikkokin todeta, että korjausrakentamiseen liittyy isoja riskejä kustannusten arvaamattomuudessa ja rakennusurakan venymisessä.

Uskaltaakohan kukaan opettaja mennä remontoituun Keskuskouluun töihin, ja haluavatko perheet laittaa sinne lapsiaan? Opettajilta ja perheiltä kuulemamme palaute on ollut Keskuskoulun uudisrakentamista toivovaa.

Keskustan ryhmän mielestä tässä taloustilanteessa lisäyksiin on suhtauduttava tarkkuudella. On pohdittava, mihin kaikkeen meillä tosiasiassa on varaa nyt ja tulevaisuudessa, mikä on kaupunkilaisten kannalta tarpeellista ja mikä on vähemmän tarpeellista.

Keravalla on toteutettu monipuolisesti ja tuloksekkaasti ennaltaehkäiseviä hankkeita. Ryhmämme haluaa lausua erityiskiitoksen ennaltaehkäisevästä työstä, jossa esimerkiksi kirjasto, Sinkka ja liikuntapalvelut ovat kunnostautuneet. Kirjaston ja museon laadukkaalle pedagogiselle työlle pystytään toivottavasti antamaan tulevaisuudessakin pysyvät edellytykset.

Keskustan ryhmä kiittää Keravan kaupunginjohtajaa, virkamiehiä ja työntekijöitä työstä ja toivottaa rentouttavaa kesälomaa ja työniloa tulevalle syksylle. Toivomme, että tarkka ja kestävä taloudenpito ja tulokselliset hyvinvointia lisäävät toimet Keravalla jatkuvat tulevaisuudessakin. Olemme valmiit hyväksymään tilinpäätöksen. Hyvää kesää. Kiitos.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini