Budjettipuhe 10.12.2018

Maanantai 10.12.2018


Tämän Keskustan ryhmän budjettipuheen pidin Keravan kaupunginvaltuustossa 10.12.2018.

Arvoisa puheenjohtaja,

Hyvät valtuutetut ja hyvät kuulijat,

Talous yksin pelkkinä numeroina on aika kuiva ja kylmä aihe. Kestävä talous on kuitenkin välttämätön pohja kestävälle hyvinvointiyhteiskunnalle. Hyvin hoidettu talous mahdollistaa paljon sellaista hyvää, joka näkyy meille kaikille arjessamme.

Syvimmillään budjetissa on kyse yhteisten rahojemme ja yhteisen hyvinvointimme tulevaisuudesta omassa lähiympäristössämme. Mikä on suuntamme tänään ja tulevaisuudessa?

Yhtä tärkeää kuin saada läpi budjetin kautta uusia palveluja on kantaa vastuuta siitä, miten kaikki kulut rahoitetaan. Kaikki mitä jaamme, on otettu jonkun taskusta. On siis noudatettava erityistä tarkkuutta ja myös kurinalaisuutta silloin, kun haluamme tarjota keravalaisille jotakin lisää. Keravalaiset samalla saavat nauttia näistä palveluista, mutta veronmaksajamme myös joutuvat ne maksamaan.

Keskusta on tyytyväinen siihen, että Kerava haluaa olla veronmaksajille verotukseltaan kilpailukykyinen vaihtoehto verrattuna lähikuntiimme. Kaupungin vetovoimaisuuden kannalta on tärkeää, että veroprosenttiamme ei nosteta. Keravan on oltava houkutteleva paikka myös keski- ja hyvätuloisille veronmaksajille ja yrityksille, jotta hyvinvointi tässä kaupungissa olisi kestävää.

Keravan kaupunki velkaantuu huimaan tahtiin suurien investointien vuoksi. Vaikka monet investoinnit ovat välttämättömiä, velkataakan nopea moninkertaistuminen herättää huolta tulevaisuuden taloudenhallinnasta. Onko varmasti niin, että taloutemme on velkaantuessammekin edelleen vakaalla pohjalla? Selviämmekö yhteisistä veloistamme silloinkin, kun korot lähtevät nousuun?

Muistammeko velkaantuessamme aina sen, että keravalaiset nuoret ovat heitä, jotka näitä velkoja maksavat vielä pitkälle tulevaisuuteen? Eikä meidän veronmaksuinnokkuutemme ole välttämättä sen suurempaa kuin aiempien sukupolvien.

Velkataakan kasvaessa on erityisen tärkeää tehdä järkeviä talousratkaisuja. Esimerkkinä mainittakoon talousvaikutuksiltaan suuret rakennushankkeet ja niihin liittyvien riskien minimoiminen. Menneisyyden virheistä pitää ottaa opiksi, kun päätetään vaikkapa Keskuskoulun kohtalosta.

Kun velkataakka kasvaa, on tarkkuudella suhtauduttava myös käyttötalouden lisäyksiin. On pyrittävä oikeudenmukaisuuteen kaikkien apua tarvitsevien ryhmien kohdalla: esimerkiksi ikäihmisten, köyhien perheiden tai pikaista psykiatrista apua tarvitsevien lasten ja nuorten hyvinvointia voitaisiin lisäresursseilla parantaa.

Ensisuojan vuorokausikohtaisten kustannusten roima kasvu herätti ryhmässämme kummeksuntaa, kun tiettävästi palvelun laatuun tai kattavuuteen ei menojen lisäyksestä huolimatta saada parannuksia. Toivomme, että ensi vuoden aikana onnistuttaisiin tekemään yhteistyötä ylikunnallisesti ensisuojapalvelun hankkimisisessa siten, että Keravalle aiheutuvat kustannukset toteutuisivat arvioitua pienempinä.

Tällä hallituskaudella on tehty hyviä tekoja työpaikkojen lisäämiseksi Suomessa. Maan työllisyys on saatu nousuun, mutta Keravalla työttömyysluvut ovat edelleen hälyttäviä. Onneksi meilläkin suunta on oikea ja työllisyys paranee. Nähdäksemme Keravalla olisi kaikki edellytykset siihen, että meillä työllisyys kukoistaisi jo nyt. Mikä on syy siihen, että näin ei ole? Toivottavasti tämän ongelman ratkaiseminen nousee kärkitavoitteeksemme loppuvaltuustokaudella, koska se on keskeistä myös talouden tasapainon kannalta.

Arvoisa puheenjohtaja,

Keskustan ryhmä suhtautui tulevan vuoden budjettiin velkataakan kasvun vuoksi maltillisesti. Listallamme ei ollut budjettiin muita merkittäviä lisätoiveita kuin varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkankorotus.

Keskustalaiselta arvopohjalta näemme, että yhteiskunnan kehittämiseen tarvitaan meitä kaikkia: meidän panostamme, parhaat kykymme ja osaamisemme. Sivistyserojen tasaaminen laadukkaan ja ilmaisen koulutuksen kautta on yhteiskunnan näkökulmasta välttämätöntä. Varhainen lapsuus on se pohja ja perusta, josta lapsi ponnistaa kouluun ja jolle myöhemmin elämässä oppiminen rakentuu. Laadukas varhaiskasvatus on yksi kunnan keskeisimmistä palveluista monille perheille.

Olemmekin onnellisia siitä, että budjetissa varaudutaan varhaiskasvatuksen henkilökunnan palkankorotuksiin. Jos joku, niin juuri tämä päätös, osoittaa sydämen sivistystä. Haluamme, että palkkaus on alan sukupuolijakaumasta riippumatta oikeudenmukaista ja korreloi työn vaatimaan koulutukseen. Haluamme pitää kaupunkimme kiinnostavana työnantajana alalla, jolla työntekijöistä on kova kysyntä. Haluamme huolehtia siitä, että varhaiskasvatus on laadukasta.

Sairauspoissaolojen suuri määrä ja niiden kustannusvaikutukset ovat jo pitäköön herättäneet huolta meissä poliitikoissa. Keskustan ryhmä kannustaa kaupunkia tukemaan kaikkien työntekijöiden työhyvinvointia innovatiivisesti myös muutoin kuin palkkauksen keinoin. On nykyaikaa jatkuvasti kehittää esimiestyöskentelyä, reagoida työhyvinvointikyselyiden tuloksiin toimenpitein ja osoittaa välittämistä työntekijöiden hyvinvoinnista esimerkiksi kannustamalla liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Budjettivaikutuksiltaan vähäisin keinoin Keravan kaupungin pitäisi mielestämme ainakin tarjota työntekijöille nykyistä enemmän etuja kunnan omiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin. On kiistatonta, että liikunnalla on positiivisia vaikutuksia terveyteen ja jaksamiseen.

Olemme myös iloisia siitä, että Keravalla suhtaudutaan tosissaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseen. Budjetissa annamme jälleen avaimia siihen, että lasten mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuisi harrastamisessa tulevaisuudessa yhä vahvemmin.

Ikäihmisten erityistarpeet on tunnistettava ja otettava taloussuunnittelussa tulevaisuudessa voimakkaammin huomioon. Koko Suomi ikääntyy. Samalla huoltosuhde huononee. Siksi kaikessa mitä teemme, on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota siihen, että teemme sen kestävästi ja tehokkaasti.

Kaikkia ikäryhmiä koskeva yhteinen aihe on turvallisuus. Monien turvallisuudentunne on järkkynyt viime aikoina tapahtuneiden tekojen seurauksena: mediassa on uutisoitu useista epäillyistä ryöstöistä ja juuri viime viikonloppuna epäillystä henkirikoksesta asemalla. Rikollisuus, päihteet ja mielenterveysongelmat linkittyvät vahvasti toisiinsa. Keravalla tiedostetaan huumeongelman ulottuminen kaupunkiimme, mutta onko tarpeeksi toimia tehty ongelman hillitsemiseksi?

Saatamme olla siinä pisteessä, että ongelmia ennaltaehkäisevät toimet eivät enää kaupungiltakaan riitä, vaan vaaditaan aktiivisia toimia turvallisuuden parantamiseksi.  On tarkasteltava, miten päihde- ja mielenterveystyötä Keravalla voidaan lähitulevaisuudessa parantaa. Poliisin kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi on tutkittava, voisiko kaupunki parantaa turvallisuutta konkreettisin toimin, esimerkiksi palkkaamalla viikonloppuöiksi vartijoita kaupungin vilkkaimmille alueille. On myös lisättävä viestintää niistä teoista, joita jo tällä hetkellä teemme arjen turvallisuuden hyväksi.

Pyöräilyaloitteeseen saadusta vastauksesta päätellen näyttää siltä, että poliittisten työryhmien perustaminen on ilmeisen vaikeaa. Siksi heitämmekin nyt idean meille poliitikoille. Voisimmeko perustaa ilman kokouspalkkioita toimivan varjopoliittisen turvallisuustyöryhmän, jossa ideoitaisiin turvallisuutta parantavia konkreettisia keinoja? Tähän työryhmään tulisi kutsua – ei puoluejäsenkijansa – vaan koulutuksensa tai työkokemuksensa kautta asiantuntemusta omaavia keravalaisia vaikuttajia.

Arvoisa puheenjohtaja,

Olemme hiljattain liputtaneet demokratian päivän kunniaksi. Vahva demokratia on hyvinvointiyhteiskunnan peruspilari. Sen peruspilarin varaan nojaamme paikallispolitiikassakin.

Näin keravalaisittain pienen, vaikkakin valtiotasolla pääministeripuolueen, nuorena edustajana täytyy jälleen pahoitella sitä hienoista demokratiavajetta, joka meillä Keravalla osittain vallitsee. Periaatteellisella tasolla demokratiaa loukkaa, että pienet puolueet jätetään lähes kaikkien lautakuntien ulkopuolelle.

Demokratia on vahvimpien valtaa ja enemmistön päätöksentekoa. Viisaus olisi kuitenkin sallia moniääninen keskustelu ja kuunnella myös heitä, jotka sillä hetkellä eivät ole vahvimpia vallanpitäjiä.

Meillä kaikilla olisi annettavaa, meidän kaikkien äänissä on jotakin erityistä ja meidän kaikkien ryhmien kontaktiverkostoja valtakunnan tasolle tarvittaisiin keravalaisten hyväksi. On valitettavaa, että meillä Keravalla ne halutaan jättää hyödyntämättä.

On kuitenkin hieno asia, että myös me pienet ryhmät olemme jälleen saaneet osallistua budjettineuvotteluihin. Kiitämme muita valtuustoryhmiä yhteistyöstä.

Toivomme Keravaa kehitettävän ensi vuonnakin elinvoimaisemmaksi kaupungiksi, jossa kaikilla on mahdollisuudet hyvään ja turvalliseen elämään. Pidetään talous tasapainossa, kuljetaan keskitietä. Vaikka hyvin hoidettu talous ja demokratia ovat hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita, tarvitaan hyvän yhteiskunnan rakentamiseen muutakin.

Hyvinvointiyhteiskunnan juuret pohjaavat inhimillisyyteen ja sivistykseen. Lähimmäisenrakkaus ja toisen ihmisen aito kohtaaminen, keskusteleminen ja kuunteleminen ovat sellaisia asioita, joilla me jokainen voimme vahvistaa yhteiskunnan hyvinvointia.

Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman. Kiitämme kaupunginjohtajaa ja johtavia virkamiehiä kaupungin taidokkaasta johtamisesta ja kaupungin työntekijöitä kuluneen vuoden työstä.

Rauhallista joulun aikaa ja työniloa ensi vuodelle!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini